เจปังเจแปน

เนเนะ vs จาจะ 2 ภรรยาของฮิเดโยชิ ศึกสตรีผู้ทรงอิทธิพลปลายสงครามเซนโกคุ | เปิดกรุเจแปน | EP.16

August 30, 2021

เบื้องหลังชีวิตครอบครัวของฮิเดโยชินั้น มีผู้หญิงที่คอยดูแลอยู่ และเมื่อถึงวันที่สิ้นฮิเดโยชิไป ตระกูลโทโยโทมินั้น ก็ถูกชี้นำโดยสตรีผู้ทรงอิทธิพล เรื่องราวในประวัติศาสตร์จริงของ เนเนะ ภรรยาคนแรกของฮิเดโยชิ และ จาจะ ภรรยาที่ให้กำเนิดทายาทของเขา กลายเป็นการปะทะกันที่ส่งผลต่อปลายสงครามเซนโกคุอย่างไร

Podbean App

Play this podcast on Podbean App